Apa itu Wasiat

Wasiat merupakan dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada Wasi untuk menyempurnakan segala hasrat Pewasiat termasuklah melaksanakan segala strategi perancangan dan pengagihan harta selepas kematian.

Syarat-syarat

Wasiat Islam

 • Pembahagian harta boleh dibuat dengan wasiat kepada bukan waris dan ahli waris yang terlindung daripada menerima harta pusaka melalui faraid.
 • Hanya satu pertiga (1/3) daripada baki harta selepas ditolak segala hutang yang masih belum diselesaikan boleh diwasiatkan. Dua pertiga (2/3) daripada harta Pewasiat adalah merupakan hak ahli waris menurut Hukum Faraid.
 • Pewasiat boleh mewasiatkan hartanya melebihi satu pertiga (1/3) sekiranya semua ahli waris bersetuju dengan pembahagian tersebut selepas kematian Pewasiat.

Wasiat Konvensional

 • Pembahagian harta pusaka boleh dibuat melalui wasiat mengikut hasrat dan keinginan Pewasiat kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki.
 • Tanpa dokumen Wasiat, harta pusaka akan dibahagikan mengikut Akta Pembahagian 1958

S: 1. Apakah Harta Sepencarian?

 • Harta A yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa yang sah. Suami atau isteri yang masih hidup berhak untuk menuntut bahagian beliau mengenainya daripada harta si mati sebelum dibahagikan mengikut peraturan Faraid.
 • Terhad kepada 50% daripada harta si mati.
 • Biasanya tuntutan oleh isteri yang masih hidup.

S: 2. Yang berhak untuk menerima harta Wasiat?

 • Waris, anak angkat, anak tiri, badan-badan kebajikan dan lain-lain.
 • Mana-mana waris (s) yang dihalang dari warisan di bawah peraturan Faraid cth, adik-beradik, sepupu, anak saudara, anak saudara dan lain-lain.

S: 3. Bolehkah saya mewariskan harta saya kepada waris saya yang berhak menjadi milik-prinsip Faraid?

 • Boleh, dengan syarat semua waris bersetuju untuk menghadiahkan selepas kematian Pewasiat.

S: 4. Apa yang perlu untuk mendapatkan kebenaran waris ?

 • Persetujuan waris perlu untuk mengakses wasiat selepas kematian Pewasiat.

S: 5. Bolehkah waris membantah hasrat pewasiat untuk bahagian pengedaran yang berbeza seperti yang ditetapkan dalam Wasiat?

 • Ya, waris boleh membantah perkadaran yang berbeza pengedaran seperti yang ditetapkan oleh Pewasiat dalam Wasiat beliau.
 • Jika terdapat kehadiran bantahan, prinsip Faraid akan dikenakan dan diguna pakai. Jika bagaimanapun waris bersetuju dengan perkadaran yang berbeza, arahan agihan seperti yang ditetapkan dalam Wasiat hendaklah terpakai.

S: 6. Apakah yang akan berlaku sekiranya mana-mana waris Faraid yang menentang bahagian pengedaran yang ditetapkan dalam Wasiat?

 • Mana-mana waris Faraid yang menentang kepada bahagian seperti yang ditetapkan dalam Wasiat akan menerima bahagian mengikut Faraid bahagian. waris lain akan mewarisi baki dalam mengikut perkadaran pengagihan seperti yang ditetapkan dalam Wasiat.

S: 7. Bolehkah saya mewariskan harta saya melebihi 1/3 daripada harta saya?

 • Boleh, dengan syarat semua waris selepas kematian Pewasiat bersetuju kepada lebih daripada 1/3 wasiat.

S: 8. Bolehkah saya mewariskan harta saya kepada orang Islam Bukan?

 • Ya, Bukan Islam boleh mendapat manfaat pewarisan jika tidak lebih daripada 1/3 daripada harta.

S: 9. Bolehkah perceraian atau perkahwinan semula yang membatalkan Wasiat?

 • Baik perceraian atau perkahwinan semula akan membatalkan Wasiat.

S: 10. Bolehkah pasangan atau kanak-kanak Islam menjadi saksi kepada Wasiat?

 • Tidak, ia tidak menggalakkan untuk pasangan / anak-anak untuk menjadi saksi kerana akan ada unsur konflik kepentingan sekiranya Wasiat dipertandingkan.

S: 11. Apakah Faraid?

 • Faraid adalah undang-undang Islam mengenai warisan yang menentukan hak bagi seorang muslim terhadap harta perkara pengedaran yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah dan Ijmak Ulamak.

S: 12. Apakah Estate?

 • Estate boleh ditakrifkan sebagai aset / harta yang dimiliki secara sah oleh individu selepas kematian dan selepas ditolak segala hutang dan kewajiban sebagaimana mengikut undang-undang.

S: 13. Yang boleh menjadi saksi bagi Wasiat?

 • Mestilah seorang Muslim.
 • Mesti dewasa dan berfikiran waras.
 • Sama ada 2 lelaki atau 4 wanita.

S: 14. Bagaimana Wasiat dibatalkan?

 • Pembatalan oleh pewasiat sendiri.
 • Benefisiari Wasiat terlebih dahulu dari Pewasiat.
 • Hartanah bertujuan untuk mewariskan Wasiat tidak lagi wujud dan telah dilupuskan sebelum kematian pewasiat (jika hanya satu hartanah untuk menjadi mewariskan bawah Wasiat).

S: 15. Apakah akibat tidak membuat Wasiat?

 • Jika seseorang meninggal dunia tanpa Wasiat, mahkamah hendaklah melantik seorang pentadbir untuk mentadbir harta pusaka itu.
 • Semua waris perlu bersetuju kepada pentadbir yang ditetapkan.
 • Jika mana-mana waris tidak bersetuju dengan pentadbir cadangan, pentadbiran harta tidak dapat diteruskan.
 • Proses ini adalah rumit dan memakan masa yang lama. Ianya akan melambatkan pembahagian aset yang membawa kepada masalah kewangan kepada keluarga.
 • Keadaan ini akan berbeza sekiranya terdapat kehadiran Wasiat.
 • Dengan Wasiat, seorang Wasi akan dilantik dan memudahkan mentadbir harta pusaka tanpa berlengah-lengah.

S: 1. Siapa yang boleh menulis Wasiat?

 • Pewasiat hendaklah sekurang-kurangnya 18 tahun ke atas di Malaysia Barat & Sarawak, berusia 21 tahun ke atas di Sabah
 • Dia juga perlu berfikiran waras & pemahaman.
 • Maklumat yang diperlukan dari Pewasiat :
  (a) Nama, Alamat & Kad Pengenalan Pewasiat.
  (b) Pelantikan pelaksana.
  (c) Butiran Aset.
  (d) Butiran Kelebihan & Manfaat.
  (e) Arahan Pengagihan.

S: 2. Bolehkah saya menulis Wasiat saya bersama-sama dengan isteri saya dalam satu dokumen?

 • Tidak, anda tidak boleh berkongsi wasiat anda dengan pasangan anda.
 • Wasiat Pasangan anda mesti ditulis pada dokumen bebas yang berasingan.

S: 3. Apa yang boleh saya tuliskan di dalam penulisan wasiat saya?

 • Anda boleh memberi apa-apa yang anda miliki kepada waris anda, seperti berikut:
  (a) hasil tunai & akaun bank
  (b) Barang kemas & peribadi barang
  (c) Hartanah
  (d) Saham-saham & perniagaan
  (e) Kenderaan.
 • Hasil KWSP & Insurans tidak jatuh di bawah Wasiat anda jika penamaan yang telah dibuat.

S: 4. Siapa yang boleh menjadi saksi kepada wasiat saya?

 • Sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun ke atas di Malaysia Barat & Sarawak, berusia 21 tahun ke atas di Sabah boleh menjadi saksi kepada wasiat anda kecuali waris dan pasangan kepada waris di bawah wasiat anda.

S: 5. Apakah formaliti Wasiat?

 • Daftar di bahagian bawah setiap halaman & pada akhir wasiat anda.
 • 2 orang saksi - hadir pada masa yang sama.
 • Saksi-saksi hendaklah menandatangani di hadapan Pewasiat.

S: 6. Bila yang akan berkuat kuasa?

 • wasiat berkuat kuasa hanya selepas kematian Pewasiat.

S: 7. Bolehkah wasiat dibatalkan?

 • Ya, wasiat boleh dibatalkan dengan cara berikut:
  (a) Menulis wasiat berikutnya
  (b) Memusnahkan atau mengoyak wasiat
  (c) Dengan acara perkahwinan.

S: 8. Adakah perceraian membatalkan wasiat?

 • Perceraian tidak membatalkan wasiat.
 • Jika kamu menceraikan, anda harus mempertimbangkan menulis Wiasiat baru jika niat anda telah berubah.

S: 9. Apakah tugas-tugas Pentadbir yang?

 • Dapatkan Geran Probet.
 • Mengenalpasti & selamatkan aset anda.
 • Menjelaskan semua hutang & tuntutan di bawah harta pusaka anda
 • Menangani isu undang-undang yang mungkin timbul.
 • Mengedarkan baki aset kepada waris yang dinamakan anda.

S: 10. Apa yang berlaku jika Wasi yang dilantik di bawah Will saya telah mangkat terlebih dahulu atau   tidak dapat / tidak bersedia untuk bertindak?

 • Sekiranya wasi individu yang dilantik di Will tidak dapat bertindak, mahkamah akan melantik seorang pentadbir untuk menjalankan tugas. pentadbir mungkin tidak individu pilihan anda.
 • Oleh itu adalah dinasihatkan untuk melantik Maybank Trustees Berhad, sebuah syarikat amanah.

S: 11. Berapa banyak Perlaksana boleh dilantik?

 • Di bawah Seksyen 4 Akta Probet dan Pentadbiran 1959, maksimum empat (4) individu boleh dilantik sebagai pelaksana.

S: 12. Kelebihan melantik Maybank Trustees Berhad sebagai Wasi / Pemegang Amanah

 • pasukan profesional berpengalaman dalam melindungi dan memenuhi keperluan Pewasiat dan keluarga.
 • Kesinambungan - Maybank Trustees Berhad wujud selama-lamanya untuk Pewasiat dan / waris beliau.
 • Kesaksamaan - Maybank Trustees Berhad bertindak secara saksama demi kepentingan semua anda waris.
 • Wasiat akan disimpan dalam jagaan selamat.
 • Kerahsiaan adalah dijamin.
 • Telah ditentukan dan fi yang munasabah.

S: 13. Di mana saya perlu menyimpan wasiat saya?

 • Ia adalah dinasihatkan untuk menyimpan Wasiat anda di tempat yang selamat
 • Teruk diganggu atau wasiat rosak, hanya akan menyebabkan kelewatan bagi permohonan Probet.
 • Untuk mengelakkan sebarang gangguan atau kerosakan kepada Wasiat anda, adalah dinasihatkan untuk mempertimbangkan Maybank Trustees Berhad (MTB) sebagai penjaga Wasiat anda.

S: 14. Apakah faedah melantik MTB sebagai penjaga wasiat anda?

 • Kad Jagaan khas yang diberikan kepada setiap pelanggan yang memilih perkhidmatan jagaan kami.
 • Memelihara kerahsiaan
 • Wasiat anda adalah selamat daripada kerosakan.
 • Mudah untuk mencari apabila diperlukan.

Pejabat Pemasaran Ukhwah

No. 27, Ground Floor,
Jalan Medan Tuanku,
50300 Kuala Lumpur.
Tel : 603 - 2694 5922 / +6o3 - 2694 3922
Fax : 603 - 2694 6922

Ibu Pejabat UKHWAH
  No 8, Lorong Medan Tuanku 1,
  50300 Kuala Lumpur
  +603 - 2692 9222
  +603 - 2691 2530
  info@ukhwah.com.my
Unit Pemasaran & Pembiayaan
  +603 - 2694 5922
  +603 - 2694 3922
  marketing@ukhwah.com.my
Unit Keanggotaan
  +603 - 2692 9403
  membership@ukhwah.com.my
Kuala Lumpur, Malaysia
Thursday, 2nd December, 2021
SalatTime
Fajr5:43 AM
Sunrise7:04 AM
Zuhr1:03 PM
Asr4:26 PM
Magrib7:01 PM
Isha8:13 PM
Staff Login